bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Przedszkole jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest: Miasto Stołeczne Warszawa

Organem nadzoru pedagogicznego jest: Mazowieckie Kuratorium Oświaty

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 25, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.)Opublikował: Norbert Dymiński
Publikacja dnia: 08.02.2013
Podpisał: Norbert Dymiński
Dokument z dnia: 08.02.2013
Dokument oglądany razy: 1 960