bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:
zgodnie z instrukcją kancelaryjną i polityką bezpieczeństwa
- księga zarządzeń dyrektora przedszkola,
- spisy inwentaryzacyjne,
- plany i sprawozdania,
- ewidencja pieczęci i pieczątek,
- protokoły zebrań Rady Pedagogicznej,
- protokoły zebrań Rady Rodziców,
- archiwum przedszkolne ( wykaz teczek zarchiwizowanych).

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku.
( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego celu organom kontrolującym na terenie placówki oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną i polityką bezpieczeństwa.Opublikował: Norbert Dymiński
Publikacja dnia: 08.02.2013
Podpisał: Norbert Dymiński
Dokument z dnia: 08.02.2013
Dokument oglądany razy: 1 197