bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sposób załatwiania spraw

Godziny pracy sekretariatu Przedszkola nr 395 im. Barbary Lewandowskiej:

Kierownik Gospodarczy: Norbert Dymiński 8.00. - 16.00

Pracownik Administracji: Jolanta Matysiak 8.00- 16.00

Tel./fax (22) 648 65 51

ndyminski@edu.um.warszawa.pl

p395@edu.um.warszawa.pl


Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- dokumentację kancelaryjną – według instrukcji kancelaryjnej w kancelarii przedszkola

- dokumentację kadrową i finansową – według odrębnych przepisów.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

Dyrektor przyjmuje interesantów

w każdą środę godz. 8.00. – 10.00. po uprzednim umówieniu się oraz w sprawach pilnych w innym dogodnym terminie (umówienie się przez sekretariat przedszkola)

Podania, zapytania, skargi, wnioski można składać do sekretariatu przedszkola

p395@edu.um.warszawa.pl

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu oraz stopnia trudności zgodnie z trybem Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Bieżące informacje o dziecku nauczycielki poszczególnych grup.

Konsultacje indywidualne dla rodziców : nauczycielki grup, specjaliści według harmonogramu spotkań

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SEKRETARIAT PRZEDSZKOLE NR 395:

1. EDUKACJA:

- zapisy do przedszkola,

- obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

- wydawanie informacji o dziecku,

2. SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

- pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,

- wydawanie zaświadczeń,

- wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole.

3. SPRAWY KADROWE:

- sprawy osobowe nauczycieli oraz pracowników samorządowych.

4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

- raporty,

- sprawozdania.

5. ARCHIWUM

6.FINANSE PRZEDSZKOLA

7. PRZYJMOWANIE POCZTY.

8. PROWADZENIE SEKRATARIATUOpublikował: Norbert Dymiński
Publikacja dnia: 18.03.2016
Podpisał: Norbert Dymiński
Dokument z dnia: 08.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 476