bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.


Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.


Przedszkole:

- realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,

- zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 7.00 – 17.30,


Szczegółowe cele i zadania określa statut Przedszkola.


Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.Opublikował: Norbert Dymiński
Publikacja dnia: 28.03.2018
Podpisał: Norbert Dymiński
Dokument z dnia: 08.02.2013
Dokument oglądany razy: 1 583