J. ANGIELSKI, GR 3-latki PAŹDZIERNIK 2019 r.

Tematyka / Cele Zwroty, wyrażenia, słownictwo
 

 

Zabawy taneczno -ruchowe

 

– rozwijanie schematu ciała w zabawach muzyczno – ruchowych

 

– wykonywanie gestów, czynności podczas piosenek i zabaw ruchowych

 

– zapoznanie z czasownikami w j. ang. związanymi z ruchem

 

 

czynne Tekst piosenek, zabaw
Like me – jak ja

Clap hands – zaklaszcz w dłonie

Jump up – podskocz

Dance – zatańcz

Come – przyjdź

Play with me – baw się ze mną

Shake head – potrząśnij głową

Wave arms / fingers– pomachaj ramionami/palcami

Pat tummy/legs – klepnij brzuszek/ nogi

Stamp – tupnij

CLAP HANDS

(na melodię): let everyone clap hands like me.

Let everyone clap hands like me. (2x)

Come, come to my tree.

Come, come play with me.

Let everyone jump up like me. (2x)

Come, come to my tree.

Come, come play with me.

Let everyone dance like me. (2x)

Come, come to my tree.

Come, come play with me.

BODY SONG Tune: Row, row, row your boot

Shake, shake, shake your head .

Shake your head with me .

Shake, shake, shake your head.

Shake your head with me.

Pat, pat, pat your tummy .

Pat your tummy with me.

Pat, pat, pat your tummy.

Pat your tummy with me.

Wave, wave, wave your fingers .

Wave your fingers with me.

Wave, wave, wove your fingers.

Wave your fingers with me.

 

Wave, wave, wave your arms.

Wave your arms with me.

Wave, wave, wave your arms.

Wave your arms with me

Pat, pat, pat your legs .

Pat your legs with me .

Pat, pat, pat your legs.

Pat your legs with me .

Stamp, stamp, stamp your feet.

Stamp your feet with me.

Stamp, stamp, stamp your feet.

Stamp your feet with me.

Kolory

 

– rozpoznawanie kolorów

– nazywanie ulubionego koloru

-pytanie o ulubiony kolor

-wspólne śpiewanie piosenki o kolorach

-udział w zabawach i grach utrwalających nazwy kolorów

red, pink, yellow, purple, green, blue

/czerwony, różowy, żółty, fioletowy, zielony, niebieski/

What colour is it? (it is Blue) Jaki to kolor?

 ( Niebieski)

What’s your favourite colour?

Jaki jest twój ulubiony kolor?

Please tell me.-  Proszę powiedz mi.

 

COLOURS SONG

(na melodię): “Ten green bottles”.

Red, pink, yellow, purple, green or blue

Red, pink, yellow, purple, green or blue

What’s your favourite colour?

Please tell me, do. Is it red, pink, yellow, purple, green or blue ?

 

Zabawki

 

-rozpoznawanie i nazywanie zabawek

-wskazywanie i liczenie zabawek

-zaznajomienie z pytaniami: what is?, can you see?

-utrwalanie nazw zabawek poprzez wspólne śpiewanie oraz gry i zabawy

 

 

 

Scooter- hulajnoga

Dolly – laleczka

Teddy – miś

Ball – piłka

Car – samochód

Train – pociąg

 

What is red ? Co jest czerwone?

Can you see? Czy potrafisz dostrzec?

I can – mogę

 

 

TOYS SONG

(na melodię): “Panie Janie”

What is red ?(2x) can you see? (2x)

I can see a scooter (2x) Points with me (2x)

What is pink ? (2x) can you see? (2x)

I can see a dolly (2x) Points with me (2x)

What is yellow ?(2x) can you see? (2x)

I can see a teddy (2x) Points with me (2x)

What is purple ?(2x) can you see? (2x)

I can see a ball (2x) Points with me (2x)

What is green? (2x) can you see? (2x)

I can see a car (2x) Points with me (2x)

What is blue? (2x) can you see ? (2x)

I can see a train (2x) Points with mw (2x)

 

– rozpoznawanie pierwszych liczebników, przeliczanie w zakresie 2

 

Jump – skacz

Wave your hands – pomachaj rączkami

On the big red train.

W dużym czerwonym pociągu.

BIG RED TRAIN  (melodia) “Drunken sailor”

Jump, jump, On the big red train. (3x)

Chuffo, chuffo, choo, choo.

One, two, choo, choo, (3x)

Chuffo, chuffo, choo, choo.

Wave your hands,On the big red train.(3x)

Chuffo, chuffo, choo, choo

One, two, choo, choo, (3x)

Chuffo, chuffa, choo, choo

J. ANGIELSKI, GR 4-latki PAŹDZIERNIK 2019 r.

Tematyka / Cele Zwroty, wyrażenia, słownictwo Piosenki
 

 

zwierzęta

-rozpoznawanie i nazywanie zwierząt

-naśladowanie czynności wykonywanych przez zwierzęta

-kolorowanie zwierząt wg opisu

– stosowanie pytania „do you like?

I odpowiedzi. Yes, I do. No, I don’t.

-wspólne śpiewanie piosenki o zwierzętach

-utrwalanie słownictwa poprzez gry i zabawy

 

czynne bierne  

 

 

“I’m a little …” song

 

 

“Do you like bird. Yes I do” song

 

 

spider, rabbit, elephant,

turtle, bird, fish,

/pająk, królik, słoń,

żółw, ptak, ryba/

 

Do you like? Czy lubisz?

Yes I do. Tak, lubię.

No I don’t. Nie lubię.

 

 

 

Can I have a… please?

Czy mogę prosić …?

 

 

 

 

części ciała

-rozpoznawanie i nazywanie części

ciała

-wskazywanie usłyszanych części ciała

-wykonywanie czynności (dotknij brzucha, klaszcz w dłonie, itp.)

-wspólne śpiewnie piosenek połączonych z ruchem

-utrwalanie słownictwa poprzez gry i zabawy

 

 

head, arms, legs,

tummy, feet, fingers,

/głowa, ramiona, nogi, brzuch, stopy, palce u rąk/

clap hands – zaklaszcz

shake – potrząśnij

wave – pomachaj

stamp – tupnij

put your hand on..

połóż rękę na..

 

 

It hurts here!

It is not your leg.

It is your finger.

 

“Shake your body”

 

“Head and shoulders”

 

ubrania

-rozpoznawanie i nazywanie ubrań

-kolorowanie ubrań wg opisu

-opisywanie stroju

-wykonywanie czynności

związanych z ubieraniem

-stosowanie zwrotów ‘put on’, ‘take off’

-udział w zabawach i grach utrwalających poznane słownictwo

 

T-shirt, trousers, socks,

jacket, shoes, hat

/podkoszulek, spodnie, skarpetki, kurtka, buciki, czapka/

Take off/ Put on.

Zdejmij/ nałóż

 

What colour is/are the…?

 

 

“Cookie put your trousers on”.

 

 

 

“Clothes” song

 

 

 

jedzenie

– poznanie nazw posiłków

-mówienie o kulinarnych upodobaniach przy zastosowaniu zwrotów: ‘I like’, ‘ I don’t like’.

-liczenie produktów spożywczych

-dorysowywanie brakujących produktów

-wdrażanie do zdrowego odżywiania

-wspólne śpiewanie piosenek

 

chocolate, ice cream,

cake, apples, bananas, fish

/ czekolada/ lody / ciasto/ jabłka, banany/ ryba

 

soup, broccoli, /zupa, brokuły/pop-corn, pizza, donut

 

 

 

How does it taste? Jak to smakuje?

bitter – gorzki

sweet – słodki

salty – słony

sour – kwaśny

 

 

 

„Food chant”

 

 

 

“Do you like broccoli?”  song

 

rodzina

-nazywanie członków rodziny

-zapoznanie z pytaniem „ are you ?”

-pytanie o osoby oraz odpowiadanie na pytania  „who is  this?” „ This is…/ it’s …”

(Kto to jest? To jest …)

-rozpoznawanie i nazywanie liczb

 

 

This is my … to jest mój…

Who’s this? It’s.

Kto to jest? To jest…

Yes/No

Family members/ członkowie rodziny

 

Count and write the numbers.

Cut up.

Draw… Cut up the card.

 

 

„Family song”

J. ANGIELSKI, GR 5-latki PAŹDZIERNIK 2019 r.

Tematyka / Cele Zwroty, wyrażenia, słownictwo Piosenki
 

 

ubrania

– zapoznanie z wyrazami boy and girl

– zapoznanie z nazwami ubrań

– nazywanie i stosowanie koloru zielonego

– rozpoznanie liczby 4

– zapoznanie z wyrażeniami „put on”, „take off”.

czynne bierne  

 

 

The clothes song

The four green boots song

 

 

 

hat – kapelusz, czapka

trousers – spodnie

skirt – spódnica

boots – buty

boy – chłopiec

girl – dziewczynka

green – zielony

number 4

 

clothes – ubrania

Let’s dress up! – ubierzmy się

Put on … – nałóż, ( ubierz ) na

Take off… – zdejmij

Look at the /// spójrz na

We are looking for …My  szukamy

I’ve got a … Ja mam

cowboy is  happy

 kowboj jest wesoły

 

rodzina

-zapoznanie z nazwami członków rodziny

– przeliczanie w zakresie 4

– rozróżnienie pojęć i stosowanie nazw ‘happy’, ‘sad’

– zapoznanie i stosowanie pytania – „where is …? I odpowiadanie „here/there

 

mummy – mama

daddy – tata

grandma- babcia

grandpa – dziadek

 brother – brat

 sister – siostra

 baby – dziecko

number 5

 

Where’s …? Gdzie jest?

…is / are looking for … szuka/szukają

I don’t know. Nie wiem

Here’s … Tu jest

Baby is sleeping on a chair / chairs.

Dziecko śpi w foteliku

Sit down there! Siedzi tam!

I love …, …loves me too!

Ja kocham …, …kocha mnie też.

 

 

Song: “One baby on a chair”.

“Mummy …I love mummy, mummy loves me too!”-song:

 

piknik

-zapoznanie z przymiotnikami hungry and thirsty

-poznanie nazw artykułów spożywczych

– zapoznanie z czasownikami ‘eat , ‘drink’

– stosowanie wyrażenia ‘ I like’

 

sandwiches – kanapki

biscuits – herbatniki

juice – sok

apples – jabłka

hungry – głodny

thirsty – spragniony

 

 

food – jedzenie

It’s a / our picnic – to jest/ nasz piknik

I like … – lubię

I’m full. Jestem pełny

In the park … w parku

Eat … jeść

Drink … pić

Pick up the …- podnieść

Where’s / Here’s the …Gdzie jest / tu jest

 

 

Song: the picnic

 

zwierzęta

– zaznajomienie z nazwami zwierząt domowych

– poznanie nazw i naśladowanie czynności

– utrwalenie pytania „where is?”

– wskazywanie i kolorowanie ulubionych zwierząt

 

 

cat – kot

dog – pies

fish – ryba

mouse – mysz

swimming – pływanie

running – bieganie

playing – zabawa

hiding- chowanie

 

pet – zwierzątko

meow – ‘miałczenie’

woof – ‘szczekanie’

splash – ‘chlapanie’

squeak – ‘piszczenie’

Let’s count!- policzmy

I’ve got a … Ja mam

My …likes playing / running / swimming / hiding.

Where’s my pet? Gdzie jest moje zwierzątko

Stop!

Look after your …uważaj na swoje

 

 

Pet song

 

pojazdy

– zapoznanie z nazwami pojazdów i odgłosami ulicy

– stosowanie wyrażenia „let’s go by bus/ by train” etc.

– zapoznanie przeciwieństw „noisy”- „quiet”

– naśladowanie ruchu ulicznego w zabawie „pojazdy i piesi”

 

 

bus – autobus

train – pociąg

car – samochód

bike – rower

noisy – głośny

quiet- cichy

 

 

Street sounds: odgłosy ulicy

Whoo, hoo!

Vruum!

Beep!

Ting a ling!

 

Be a …bądź ….

 

Let’s go on / in a … pojedźmy …

It’s too noisy! – jest zbyt głośno

It’s quiet! Jest cicho

 

 

 

Song: the transport song

 

 

 

Wheels on the bus – song

J. ANGIELSKI, GR 6-latki PAŹDZIERNIK 2019 r.

Tematyka / Cele Zwroty, wyrażenia, słownictwo Piosenki
jedzenie

– podawanie nazw jedzenia

– zadawanie pytania:

Do you like?

– udzielanie odpowiedzi: Yes, I do,/ No, I don’t  w śpiewanej piosence

– stosowanie zwrotów:

„I like / I don’t like „

– utrwalanie pytania What’s your favourite fruit?

czynne bierne  

 

“Food” song

“Do You like broccoli””

• apples – jabłka

• orange juice – sok pomarańczowy

• bananas – banany

• water – woda

• sandwiches – kanapki

• pizza – pizza

• cheese – ser

• ice-cream – lody

• Do you like ….?

Yes, I do / No I don’t

• I don’t like / like – (nie) lubię

• yum – mniam

• Lovely lunch. – Smakowity lunch.

• What’s this? – Co to jest?

• Let’s have a picnic –  Zróbmy piknik

• don’t forget – nie zapomnij

• quick – szybko

• in – w

• very heavy – bardzo ciężki

• Be careful! – Uważaj!

• I love … – Uwielbiam….

 

 

ubrania

– rozpoznawanie i stosowanie nazw ubrań i kolorów,

– rozumienie i stosowanie poleceń Put on …, Take off your …

– śpiewanie piosenek  z wykonywaniem towarzyszących im gestów.

 

• hat – czapka, kapelusz

• jumper – sweter

• trousers – spodnie

• shoes – buty

• t-shirt – koszulka z krótkim rękawem

• skirt – spódnica

• socks – skarpetki

• scarf – szalik

• coat – płaszcz

• It’s hot. – Jest gorąco.

• It’s cold. – Jest zimno.

• Put on … – Ubierz…

• Take off … – Zdejmij

• good morning – dzień dobry

• come on – chodź

• It’s late. – Jest późno

• Let’s go. – Chodźmy

• dance – tańcz

• up and down – w górę i w dół

• brush our teeth – szczotkujemy zęby

• wash our face – myjemy twarz

• put on our clothes – zakładamy ubrania

• on a cold and frosty morning – w zimny

i mroźny poranek

colors: pink, red, brown, yellow , blue, green, purple, orange, black, white.

 

 

“Clothes” song

“This is the way” song

 

 

zwierzęta

– rozpoznawanie i stosowanie nazw zwierząt,

– stosowanie pytania Have you got …? I odpowiadanie na nie

I’ve got a…

– uzupełnianie kart pracy, kolorowanie obrazków i pisanie po śladzie nazw zwierząt.

• dog – pies

• snake – wąż

• bird – ptak

• cat – kot

• rabbit – królik

• frog – żaba

• fish – ryba

• bee – pszczoła

• caterpillar – gąsienica

• butterfly – motyl

• bed – łóżko

• food – jedzenie

• pet – zwierzątko domowe

• Have you got a …? – Czy masz ….? I’ve got a …. – Mam

• down by the river – w dole nad rzeką

• comes to play – przychodzi się pobawić

• hears snake hissing – słyszy syczącego węża

• and runs away – i ucieka

• snake in the grass – wąż w trawie

• you can’t catch me – nie złapiesz mnie

• Look. I’ve got … – Popatrz. Mam…

• here – tutaj

• beautiful – piękny

• leaf – liść

• I’ve got a funny little dog, Bobby is his name! – Mam zabawnego pieska, który nazywa się Bobby!

 

 

„Snake” song

„I’ve got a funny little dog”

części ciała

– wskazywanie i nazywanie części ciała,

– rozpoznawanie i stosowanie liczebników 1-10,

– utrwalanie zwrotu Have you got a…?

– zadawanie pytania: „how many?”

• What’s this? – Co to jest?

• head – głowa

• arms – ręce

• body – ciało

• legs – nogi

• feet – stopy

• hands – dłonie

• I’ve got … two legs – Mam dwie nogi

• How many? – Ile

• liczebniki 1-10

• Look at me – Popatrz na mnie

• I’m an animal. – Jestem zwierzęciem.

• You’re a frog. – Jesteś żabą.

• croak – kum (odgłos żabiego rechotu)

• Let’s all do the jive again! – Zatańczmy jive’a jeszcze raz!

• beetle fun – żuczkowa zabawa

• Touch the ground, everyone! – Wszyscy dotykają ziemi!

• Let’s all start again! – Wszyscy zaczynamy jeszcze raz!

 

 

“Shake your body” song

 

„Beetle jive” 1-10

 

Head & Shoulders

pogoda

– pytanie o pogodę „what’s the weather?”

– nazywanie typów pogody, zjawisk atmosferycznych,

– wycinanie koła – pogodynki.

• It’s rainy. Jest deszczowo.

• It’s windy. Jest wietrznie.

• It’s cloudy. Jest pochmurno.

• It’s sunny. Jest słonecznie.

• It’s snowy. Leży śnieg.

• It’s foggy. Jest mglisto.

• What’s the weather like? Jaka jest pogoda?

• What’s the weather like today?

• Is it sunny? Czy jest słonecznie?

• Can you say? Czy możesz powiedzieć?

• Come and show us, please – przyjdź i pokaż nam, proszę.

• cut out the weather-wheel – wytnij koło- pogodynkę

 

„what’s the weather?” song