Język angielski

Grupa 3latków

Czerwiec

Cele: Zwroty, wyrażenia, słownictwo Piosenki
– rozwijanie sprawności słuchania

i mówienia

– uwrażliwienie na język obcy oraz ojczysty; rozwijanie inteligencji językowej

– gry i zabawy ruchowe, stosowanie metod TPR

– wprowadzenie słów związanych

z letnim wypoczynkiem za pomocą kart obrazkowych

– zabawy i gry o tematyce wakacyjnej

– powtórzenie materiału leksykalnego

– powtórzenie tekstów piosenek podczas zabaw muzyczno-ruchowych w kręgu

– praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego

Witanie się i żegnanie (Hello, Hi, Goodbye, See you)

Proszenie i dziękowanie (Give me…, please; Come in, please; Thank you)

Przepraszanie i wybaczanie (I’m sorry, Excuse me, It’s OK)

Przedstawianie siebie i innych (I’m…, My name is…, This is…, It’s my mum…)

Podawanie wieku (I’m…)

Poznanie nazwy bieżącego miesiąca: June

Kolory: red, yellow, green, blue, orange

Liczby: 1-10

Czynności: clap, close your eyes, dance, jump, open your eyes, sit down, stand up, stomp your feet, run, walk

Wakacje: sea, sand, beach toys, beach umbrella, juice, sunglasses

I See Something Blue/

I See Something Pink

 

The Pinocchio

 

Język angielski

Grupa 4latków

Czerwiec

Cele: Zwroty, wyrażenia, słownictwo Piosenki
– rozwijanie sprawności słuchania

i mówienia

– uwrażliwienie na język obcy oraz ojczysty; rozwijanie inteligencji językowej

– gry i zabawy ruchowe, stosowanie metod TPR

– wprowadzenie słów związanych

z letnim wypoczynkiem za pomocą kart obrazkowych

– zabawy i gry o tematyce wakacyjnej

– powtórzenie materiału leksykalnego

– powtórzenie tekstów piosenek podczas zabaw muzyczno-ruchowych w kręgu

– praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego

Witanie się i żegnanie (Hello, Hi, Goodbye, See you)

Proszenie i dziękowanie (Give me…, please; Come in, please; Thank you)

Przepraszanie i wybaczanie (I’m sorry, Excuse me, It’s OK)

Przedstawianie siebie i innych (I’m…, My name is…, This is…, It’s my mum…)

Podawanie wieku (I’m…)

Poznanie nazwy bieżącego miesiąca: June

Kolory: red, yellow, green, blue, orange, purple

Liczby: 1-15

Czynności: clap, close your eyes, dance, jump, open your eyes, sit down, stand up, stomp your feet, swim, turn around, run, walk

Wakacje: sea, sand, beach toys, sand castle, swimsuit, beach umbrella, juice, sunglasses

I See Something Blue/

I See Something Pink

 

Days Of The Week

 

The Pinocchio

 

Język angielski

Grupa 5latków

Czerwiec

Cele: Zwroty, wyrażenia, słownictwo Piosenki
– rozwijanie sprawności słuchania

i mówienia

– stymulowanie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej

– uwrażliwienie na język obcy oraz ojczysty; rozwijanie inteligencji językowej

– gry i zabawy ruchowe, stosowanie metod TPR

– wprowadzenie słów związanych

z letnim wypoczynkiem za pomocą kart obrazkowych

– zabawy i gry o tematyce wakacyjnej

– powtórzenie materiału leksykalnego

– powtórzenie tekstów piosenek podczas zabaw muzyczno-ruchowych w kręgu

– praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego

– rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami

Witanie się i żegnanie (Hello, Hi, Goodbye, See you)

Proszenie i dziękowanie (Give me…, please; Come in, please; Thank you)

Przepraszanie i wybaczanie (I’m sorry, Excuse me, It’s OK)

Przedstawianie siebie i innych (I’m…, My name is…, This is…, It’s my mum…)

Podawanie wieku (I’m…)

Poznanie nazwy bieżącego miesiąca: June

Kolory: red, yellow, green, blue, orange, purple, white, black

Liczby: 1-20

Czynności: clap, close your eyes, dance, fly, hop, jump, open your eyes, sit down, stand up, stomp your feet, swim, turn around, run, walk

Wakacje: sea, sand, beach toys, sand castle, waves, swimsuit, beach chair, beach umbrella, juice, sunglasses

I See Something Blue/

I See Something Pink

 

Days Of The Week

 

The Pinocchio

 

The Hokey Pokey Shake

 

Język angielski

Grupa 5latków

Czerwiec

Cele: Zwroty, wyrażenia, słownictwo Piosenki
– rozwijanie sprawności słuchania

i mówienia

– stymulowanie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej

– uwrażliwienie na język obcy oraz ojczysty; rozwijanie inteligencji językowej

– gry i zabawy ruchowe, stosowanie metod TPR

– wprowadzenie słów związanych

z letnim wypoczynkiem za pomocą kart obrazkowych

– zabawy i gry o tematyce wakacyjnej

– powtórzenie materiału leksykalnego

– powtórzenie tekstów piosenek podczas zabaw muzyczno-ruchowych w kręgu

– praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego

– rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami

Witanie się i żegnanie (Hello, Hi, Goodbye, See you)

Proszenie i dziękowanie (Give me…, please; Come in, please; Thank you)

Przepraszanie i wybaczanie (I’m sorry, Excuse me, It’s OK)

Przedstawianie siebie i innych (I’m…, My name is…, This is…, It’s my mum…)

Podawanie wieku (I’m…)

Poznanie nazwy bieżącego miesiąca: June

Kolory: red, yellow, green, blue, orange, purple, white, black

Liczby: 1-20

Czynności: clap, close your eyes, dance, fly, hop, jump, open your eyes, sit down, stand up, stomp your feet, swim, turn around, run, walk

Wakacje: sea, sand, beach toys, sand castle, waves, swimsuit, beach chair, beach umbrella, juice, sunglasses

I See Something Blue/

I See Something Pink

 

Days Of The Week

 

The Pinocchio

 

The Hokey Pokey Shake

 

Język angielski

Grupa 6latków

Czerwiec

Cele: Zwroty, wyrażenia, słownictwo Piosenki
– rozwijanie sprawności słuchania

i mówienia

– stymulowanie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej

– uwrażliwienie na język obcy oraz ojczysty; rozwijanie inteligencji językowej

– gry i zabawy ruchowe, stosowanie metod TPR

– wprowadzenie słów związanych

z letnim wypoczynkiem za pomocą kart obrazkowych

– zabawy i gry o tematyce wakacyjnej

– powtórzenie materiału leksykalnego

– powtórzenie tekstów piosenek podczas zabaw muzyczno-ruchowych w kręgu

– praca nad pozytywnym nastawieniem do nauki języka obcego

– rozwijanie sprawności mówienia, słuchania, zabawy ze słowami

Witanie się i żegnanie (Hello, Hi, Goodbye, See you)

Proszenie i dziękowanie (Give me…, please; Come in, please; Thank you)

Przepraszanie i wybaczanie (I’m sorry, Excuse me, It’s OK)

Przedstawianie siebie i innych (I’m…, My name is…, This is…, It’s my mum…)

Podawanie wieku (I’m…)

Poznanie nazwy bieżącego miesiąca: June

Kolory: red, yellow, green, blue, orange, purple, white, black, grey, brown

Liczby: 1-20

Czynności: clap, close your eyes, crawl, dance, fly, hop, jump, open your eyes, sit down, skip, stand up, stomp your feet, swim, turn around, run, walk

Wakacje: showing beach, sea, sand, beach toys, sand castle, waves, swimsuit, beach chair, beach umbrella, juice, lifeguard, sunglasses

Who Took The Cookie?

 

I See Something Blue/

I See Something Pink

 

Days Of The Week

 

The Pinocchio

 

The Hokey Pokey Shake