Grupy w roku szkolnym 2017/2018

Grupy w roku szkolnym 2017/2018

Numer i nazwa grupy w roku szkolnym 2016/17

Numer i nazwa grupy   w roku szkolnym 2017/18

Miejsce

I Bajbajki (3 – latki) Budynek główny
II Wiedźwiadki (3-latki) Budynek główny
VII Smoki Zgaduloki (3 – latki) Budynek główny
I III Widzimiśki (4 – latki) Budynek główny
II IV Pocopotki (4 – latki) Budynek główny
III X Zajączki Szarusie (5 – latki) Filia
IV V Optymisie (5 – latki) Budynek główny
V XII (6 –latki) Filia
VI VI Pucułki (5 – latki) Budynek główny
VII VIII (5 –latki) Budynek główny
VIII XI (6 – latki) Filia
IX IX Kotki Błyskotki (6 – latki) Filia