Spotkania informacyjne dla uczniów przyszłych klas I

Spotkania informacyjne dla rodziców uczniów kl. I
L.P Szkoła Adres Data Godzina
1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 18.02.2019 17:00-18:30 Budynek B
2 Szkoła Podstawowa nr 81 im.Lucjana Rudnickiego ul. Puszczyka 6 19.02.2019 17:30
3 Szkola Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej ul. Sarabandy 16/22 19.02.2019 18:00
4 Szkoła Podstawowa nr 100 im. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58 18.02.2019 18:00
5 Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina ul. Koncertowa 8 19.02.2019 18:00
6 Szkoła Podstawowa nr 310 m. Michała Byliny ul. Hawajska 7 15.02.2019 17:30
7 Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. Cybisa 1 19.02.2019 18:00
8 Szkoła Podstwowa nr 318      z Oddziałami Integracyjnymi im. J.Ch. Andersena ul. Teligi 3 18.02.2019 18:00
9 Szkoła Podstwowa nr 319 im. Marii Kann ul. ZWM 10 14.02.2019 18:00
10 Szkoła Podstawowa nr 322 im. J. Brzechwy ul. Dembowskiego 9 20.02.2019 18:00-21:00
11 Szkoła Podstwowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków ul. Hirszfelda 11 19.02.2019 17:00
12 Szkoła Podstawowa nr 330             z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1 20.02.2019 18:00
13 Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” ul. Małcużyńskigo 4 21.02.2019 17:30
14 Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego ul. Lokajskiego 3 14.02.2019 Dzień otwarty 17:00-19:00 Zebranie 19:00
15 Szkoła Podstawowa nr 343          z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7 15.0.2019 18:00
16 Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica ul. Kajakowa 10 19.02.2019 17:00