9 kwietnia 2019 r.- akcja strajkowa

Szanowni Rodzice,

W związku z kontynuacją strajku pracowników Przedszkola nr 395 im. Barbary Lewandowskiej   w dniu jutrzejszym tj. 09 kwietnia 2019 r. (wtorek), informuję o zawieszeniu w tym dniu zajęć w placówce z powodu niemożliwości zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci.

Podstawa prawna: § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny           w publicznych   i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. poz. 69 z póżn.zm.)

Z poważaniem,

    Karolina Sąntolak

                                                                                                                                                                                                                  Dyrektor