Informacja o organizacji pracy przedszkola

Drodzy Rodzice,

Dziękujemy za współpracę i zrozumienie w czasie trudnej sytuacji w placówce spowodowanej  strajkiem. Jednocześnie informujemy, że sytuacja po Świętach Wielkanocnych nie ulega zmianie. Dlatego zapraszamy do przedszkola tylko te dzieci, którym Rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Kolejne informacje będą umieszczane na  bieżąco na stronie internetowej przedszkola.

Karolina Sąntolak

Dyrektor Przedszkola