Informacje dotyczące żywienia dzieci w miesiącu czerwiec 2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 3 czerwca 2019r. w przedszkolu rozpocznie się remont kuchni przedszkolnej. W związku z tym, żywienie dzieci będzie prowadzone przez firmę cateringową „Gastroteam”, która została wybrana wspólnie z Radą Rodziców naszego przedszkola. Opłata za całodzienne wyżywienie wynosi 12 zł. Nie ma możliwości rozbicia tej kwoty na poszczególne posiłki. Do 5 czerwca 2019r. otrzymają Państwo drogą elektroniczną informację o wysokości opłaty za posiłki wraz z numerem konta. Sposób płatności pozostaje bez zmian. Prosimy o uregulowanie płatności do 15 czerwca 2019r. Odpisy za zgłoszone w terminie nieobecności będą przeniesione na kolejny miesiąc tj. wrzesień, sytuacja nie dotyczy dzieci, które opuszczają placówkę, wtedy zwrot zostanie zrealizowany w miesiącu lipiec 2019r.
Nieobecności prosimy zgłaszać do godziny 15:00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka na adres email: cateringnauboczu9@gmail.com
Nagłe sytuacje dotyczące absencji dziecka można wyjątkowo zgłaszać do godziny 8:30.
Brak zgłoszenia nieobecności dziecka wiąże się z brakiem odpisu za żywienie !!!
Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt z sekretariatem.

Dyrektor Przedszkola
Karolina Sąntolak