Ważne sprawy przedszkolaka – szkolenie dla rodziców

Szanowni Państwo,

Program „Ważne sprawy przedszkolaka” będzie realizowany w formie jednego spotkania,
a obszary tematyczne będą skupiały się na trudnych emocjonalnie obszarach tematycznych dla dorosłych:

  • Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych w trudnych obszarach wychowawczych;
  • Modelowanie dziecka poprzez świat dorosłych;
  • Co robić, kiedy dziecko wymusza, krzyczy i nie przestrzega zasad;
  • Jak stawiać i wytyczać granice;
  • Prawidłowy rozwój psychoseksualny przedszkolaka.
  • Świat emocji dziecka;
  • Rozmowy o rozwodzie, chorobie i śmierci;
  • Wsparcie rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacyjno-adaptacyjnym;
  • Pytania, dyskusja.

Przekazana wiedza oraz zdobyte podczas spotkania umiejętności wychowawcze stworzą fundament dla dalszego prawidłowego rozwoju dziecka oraz jego funkcjonowania w placówce przedszkolnej oraz szkolnej i przyczyni się do minimalizowania popełnianych, często nieświadomie błędów wychowawczych.

Spotkanie odbędzie się 15.05.19 o godz. 17.30, będzie trwało 3 h. Realizatorem projektu finansowanego przez Dzielnicę Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy jest Fundacja ECE „Po Prostu”, a osobą prowadzącą Bianca Beata Kotoro, psycholog, psychoonkolog, psychoseksuolog, terapeuta, szkoleniowiec. Autor wielu książek, ekspert w programach telewizyjnych i radiowych.