Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola

UWAGA !!!

Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych odbędzie się 

w środę 12.06.2019 r.  o godz.17:30  w budynku głównym przedszkola.

 

                                                                                                                                                        Dyrektor i Rada Pedagogiczna