Apel do Rodziców dot. profilaktyki zdrowia dzieci.

SZANOWNI RODZICE !!!

 

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na infekcje wirusowe np. grypy sezonowe i zagrożenie koronawirusem, prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci chorych, a w przypadku zachorowania  w czasie pobytu w przedszkolu prosimy niezwłocznie odebrać dziecko. Podwyższona temperatura, kaszel, katar są objawami chorobowymi. Po stwierdzeniu powyższych objawów będziecie Państwo poproszeni o odebranie dziecka z przedszkola.

Przypominamy o przestrzeganiu zasad higienicznych w tym: częstym myciu rąk wodą z mydłem,  a  jeśli nie ma takiej możliwości np. podczas podróży ,o dezynfekowaniu rąk  środkami na bazie alkoholu.

W przedszkolu zostały wdrożone procedury związane z profilaktyką chorób zakaźnych. Personel przedszkola zobowiązany jest do ich bezwzględnego stosowania i przestrzegania. Nauczyciele przeprowadzili z dziećmi rozmowy  o przestrzeganiu zasad higieny tj. prawidłowe i częste mycie rąk , sposób korzystania z chusteczek higienicznych, właściwe postępowanie w czasie kaszlu i kichania itp. Pomieszczenia i zabawki są myte i dezynfekowane na bieżąco.     Do pracy z dziećmi dopuszczane są tylko zdrowi pracownicy.

 

Proszę wszystkich Państwa w tym szczególnym okresie o zaangażowanie  w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom oraz personelowi przedszkola.

O wszelkich decyzjach i zmianach organizacyjnych będziemy Państwa informować na bieżąco.

Prosimy również o śledzenie komunikatów na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

                                                                                                                                                                                                        Dyrektor