Grupa IV – Misie Pocopotki

Grupa IV Misie Pocopotki w tym roku realizuje Projekt ,,Mały Ekolog”. Chcemy w ten sposób nauczyć dzieci świadomości ekologicznej, odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony i poprawy środowiska.   We wrześniu powstała piosenka pt. ,,Eco Pocopotek”, czyli nasz grupowy hymn. Przedszkolaki wykonały również ekoeksperyment   w ogrodzie przedszkolnym. Do specjalnie wykopanego dołu wrzuciły różne śmieci, które zasypały ziemią. Na wiosnę odpady zostaną odkopane aby przekonać się, które rzeczy się rozkładają, czyli są przyjazne  dla środowiska. W tym roku szkolnym dzieci będą używały drewnianych szczoteczek do mycia zębów, a także korzystały z  talerzy z otrębów.   W ramach projektu planujemy również wprowadzić książkę grupową  o ekologicznych przygodach Misia Pocopotka, która będzie tworzona przy udziale rodziców. Zorganizujemy również ,,Patrole ekologiczne”, czyli takie specjalne spacery, podczas których będziemy poszukiwać pojemników recyklingowych i śmieci. Zorganizujemy w sali akcję ,,Makulaturę zbieramy – las oszczędzamy” oraz zachęcimy całe przedszkole do zbiórki plastikowych nakrętek pod hasłem: „Nakrętki zbieramy, psiakom pomagamy”, wspierając w ten sposób schronisko dla bezdomnych psów.   W grudniu wykonamy ,,Ekologiczną choinkę”, na której ozdoby będą wykonane z materiałów wtórnych. Zwrócimy również uwagę  na konieczność oszczędzania wody i prądu oraz opowiemy o działaniach WWF Polska i Green Peace.