Grupa IX – Kotki Błyskotki

Grupa IX liczy 26 dzieci – po równo dziewczynek i chłopców. Są to dzieci 6 – letnie. Wszyscy przygotowują się do nauki w klasie I. W pracy z dziećmi nauczycielki oprócz realizacji podstawy programowej oraz programu wydawnictwa Nowa Era, realizują zadania wynikające z innowacji pedagogicznej „Czytanie książek i wierszy czyni moje życie piękniejszym”, którego celem jest dalsze poznawanie i rozpowszechnianie spuścizny literackiej patronki przedszkola, pani Barbary Lewandowskiej. Formą rozpowszechniania jest między innymi obdarzanie, przy różnych okazjach, osoby związane z przedszkolem wierszami poetki wraz z ilustracjami tematycznymi przygotowanymi przez dzieci. Wśród osób obdarowywanych są wolontariusze i podopieczni Caritas działającego w bliskim sąsiedztwie przedszkola, pacjenci i personel Hospicjum Św. Krzysztofa przy ul. Pileckiego wraz z podopiecznymi w Hospicjum Domowym oraz seniorzy z osiedla Wyżyny. W grupie realizowany program „Świadomy więc bezpieczny” poświęcony jest poszerzeniu wiedzy dzieci na temat zagrożeń, unikaniu niebezpieczeństwa oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Dzieci wraz z nauczycielkami prowadzą wymianę korespondencji – prac plastycznych wykonywanych przez dzieci z dziećmi – uczniami szkoły w Częstochowie. Dzieci uczą się także grać na dzwonkach proste melodie, a efekty nauki prezentują na spotkaniach z udziałem rodziców. Poznają też możliwości technologii informatycznej z wykorzystaniem programu „Paint”. W codziennej pracy z dziećmi nauczycielki wykorzystują wiele ciekawych i atrakcyjnych metod: Metodę Dobrego Startu dzięki której dzieci rozwijają wiele umiejętności istotnych dla późniejszej nauki czytania i pisania, metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, której celem jest wykorzystanie ruchu w celu usprawnienia motoryki i poprawy funkcjonowania dzieci w zakresie współpracy, poprawy emocji i lepszego odbierania informacji z otoczenia, metodę czynnościowego nauczania matematyki „Dziecięca matematyka” opracowanej przez prof. Gruszczyk – Kolczyńską, metodę Celestyna Freieneta, która zakłada rozwój swobodnej mowy dzieci poprzez stwarzanie sytuacji dydaktycznych – scenek sytuacyjnych i wypowiedzi na wskazany temat zwanych Techniką swobodnego tekstu, następnie prowadzenie korespondencji z innymi uczniami czyli Korespondencja Międzyszkolna oraz pierwsze próby tworzenia samodzielnie ( lub z niewielką pomocą dorosłego ) gazetek tematycznych, metodę Przyłubskich, przygotowującą do nauki czytania i pisania, z poszerzeniem o rozwijanie słownictwa dzieci, w tym wykorzystanie wieloznaczności słów języka polskiego, przysłów i idiomów – czyli stymulowanie gotowości słownikowo – pojęciowej do czytania i pisania, metodę Dennisona – elementy związane z przekraczaniem linii środkowej oraz rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Dzieci z grupy są bardzo zainteresowane książkami, których czytanie stanowi codzienną relaksację i jest dopełnieniem innych aktywności. Bardzo chętnie zajmują się tworzeniem prac plastycznych z wykorzystaniem różnych technik, w tym lepienie z plasteliny prac płaskich i przestrzennych. Bardzo lubią puzzle i gry planszowe a
szczególnym zainteresowaniem cieszą się szachy. Ta „królowa wszystkich gier świata” sprzyja jeszcze pełniejszemu rozwojowi dzieci.