Kadra

W przedszkolu zatrudnionych jest 65 osób.

  • 28 nauczycieli (w tym dyrektor i wicedyrektor)
  • 31 pracowników obsługi i administracji
  • 6 specjalistów (2 logopedów, 1 psycholog, 3 nauczycieli wspomagający)

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:

  • 4 nauczycieli stażystów,
  • 19 nauczycieli kontraktowych,
  • 7 nauczycieli mianowanych,
  • 4 nauczycieli dyplomowanych.

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie. Wielu z nich podnosi swoje kwalifikacje kształcąc się na studiach podyplomowych. Ponadto nauczyciele doskonalą swoje umiejętności stale uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych.