Kadra

W przedszkolu zatrudnionych jest 57 osób.

  • 23 nauczycieli (w tym dyrektor i wicedyrektor)
  • 30 pracowników obsługi i administracji
  • 4 specjalistów (2 logopedów, 1 psycholog, 1 nauczyciel wspomagający))

W roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych jest:

  • 6 nauczycieli stażystów,
  • 12 nauczycieli kontraktowych,
  • 4 nauczycieli mianowanych,
  • 4 nauczycieli dyplomowanych.

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie. Wielu z nich podnosi swoje kwalifikacje kształcąc się na studiach podyplomowych. Ponadto nauczyciele doskonalą swoje umiejętności stale uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych.