Kadra

W przedszkolu zatrudnionych jest 51 osób.

  • 25 nauczycieli (w tym dyrektor i wicedyrektor)
  • 27 pracowników obsługi i administracji
  • 3 specjalistów (2 logopedów, 1 psycholog)

W roku szkolnym 2016/2017 zatrudnionych jest:

  • 2 nauczycieli stażystów,
  • 14 nauczycieli kontraktowych,
  • 4 nauczycieli mianowanych,
  • 5 nauczycieli dyplomowanych.

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie. Wielu z nich podnosi swoje kwalifikacje kształcąc się na studiach podyplomowych. Ponadto nauczyciele doskonalą swoje umiejętności stale uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych.