Kontakt

Adres przedszkola:
02 – 791 Warszawa
ul. Na Uboczu 9
Tel./fax. 22 648 65 51
E-mail: p395@edu.um.warszawa.pl
Adres filii przedszkola: 
02 – 791 Warszawa 
ul. Na Uboczu 9
(budynek Gimnazjum Nr 94)
Tel./fax. 22 648 65 51
Dyrektor:
mgr Karolina Sąntolak

Wicedyrektor:
mgr Edyta Krymska

Przedszkole czynne jest w godz. 07:00 – 17:30