Rekrutacja 2017/2018

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

 

UWAGA!!!

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola prosimy składać w sekretariacie w dniach:

 

Dzień Godziny
05.03. pon. 08:00 – 16:00
06.03. wt. 08:00 – 16:00
07.03. śr. 07:00 – 17:30
08.03. czw. 08:00 – 16:00
09.03. pt. 08:00 – 17:30
12.03. pon. 07:00 – 17:30
13.03. wt. 08:00 – 16.00
14.03. śr. 07:00 – 17:30
15.03. czw. 08:00 – 16:00
16.03. pt. 08:00 – 17:30
19.03. pon. 07:00 – 16:00

 

 

                                                           Dyrektor