Specjaliści

Logopedzi

W naszym przedszkolu zatrudnionych jest dwóch logopedów. Zajmują się oni:

– kształtowaniem prawidłowej mowy u dzieci

– stymulowaniem rozwój mowy

– usuwaniem wad wymowy 

– nauką mowy w wypadku jej opóźnienia

Logopedzi prowadzą terapię logopedyczną indywidualną i grupową. Kierują dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę logopedyczną. Organizują działania wspierające rodziców poprzez rozmowy indywidualne, pogadanki i szkolenia.

Godziny pracy logopedów

 

Ewa Zalewska (grupy: budynek główny IV – VIII; filia: IX, XI )

Dzień tygodnia Godziny Miejsce
poniedziałek 9:00 – 13:30 Budynek główny
wtorek 9:00 – 12:00 Filia
Środa 12:00 – 17:00 Budynek główny
Czwartek 9:00 – 12:00 Filia
Piątek 9:00 – 13:00 Budynek główny

 

 

Agnieszka Michalik (grupy: budynek główny I -III; filia: X, XII )

Dzień tygodnia Godziny Miejsce
wtorek 8:00 – 16:00 Budynek główny
Środa 8:00 – 16:00 Filia

Porady Logopedy

 

 

Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym-informacje dla rodzica

 

Psycholog

W naszym przedszkolu pracuje psycholog. Zajmuje się on prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci. Współpracuje z rodzicami wychowanków w celu omówienia wyników obserwacji oraz udzielania porad dotyczących postępowania z dzieckiem w domu. Kieruje dzieci do placówek specjalistycznych. Prowadzi na terenie przedszkola szkolenia i zajęcia warsztatowe dla rodziców i pracowników.

Psycholog pracuje też w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 19

ul. Migdałowa 4, klatka D, lokal 46

02-796 WARSZAWA

tel:. (22) 648 68 37

Godziny pracy psychologa

 

Agnieszka Głąbska

 

Dzień tygodnia Godziny
środa 7:30 – 12:30