Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu odbywają się  zajęcia z  języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej  we wszystkich grupach wiekowych.

Gimnastyka korekcyjna

Nauczyciel – Agnieszka Petrus

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu:

– zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy,

– kształtowanie nawyków prawidłowej postawy,

– eliminowanie wad postawy,

– działania profilaktyczne.

W trakcie zajęć gimnastyki korekcyjnej pani Agnieszka będzie rozbudzać w przedszkolakach zamiłowanie do wszechstronnej aktywności ruchowej, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.

Język angielski

Podczas zajęć z języka angielskiego dzieci będą uczyć się poprzez zabawę, śpiewanie piosenek oraz recytację ciekawych wierszyków. Będą rozwijać sprawność językową poprzez słuchanie i mówienie, przyswajać język funkcjonalny i sytuacyjny, stymulować komunikację werbalną i niewerbalną.

 

 

Alicja_Socha_(Grupa  I ,II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII )

 

Jolanta_Bieguszewska_(Grupa IV, X, )