Zasady organizacji

1. Przedszkole jest placówką dziesięciooddziałową. Siedem oddziałów mieści się w budynku głównym przedszkola, trzy oddziały mieszczą się w filii przedszkola, tj. w budynku Gimnazjum Nr 94.

2. Przedszkole pracuje w godz. 07:00 – 17:30 przez cały rok szkolny. Podczas wakacji może pełnić dyżur wyznaczony przez Organ Prowadzący.

3. Organem prowadzącym przedszkola jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział przedszkolny grupujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się łączenie w oddziale dzieci 3-4 letnich oraz 5 letnich.

6. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

7. Podstawa Programowa realizowana jest w godz. 08:00-13:00.

8. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6  lat.

9. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekroczenia tej liczby.

10. W każdym oddziale pracuje dwóch nauczycieli (grupy 4 – , 5 –, 6 – latków). W grupach 3 – latków pracuje także pomoc nauczyciela.

11. Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2016/2017:

– bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkole zapewnia w godz. 07:00 – 13:00

– wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę po godz. 13:00 wynosi 1 zł.

– dzienna stawka żywieniowa wynosi:

         – śniadanie – 2,55 zł

         – obiad – 4,25 zł

         – obiad + podwieczorek – 5,95 zł

         – śniadanie + obiad – 6,80 zł