Dostępność:  
Kontrast
Zwiększ czcionkę  A+
Zmniejsz czcionkę  A-

J. ANGIELSKI, GR 6– LATKI CZERWIEC 2021 r.

tematyka słownictwo piosenki
 

Children on the world

 

– poznanie nazw wybranych narodowości

– poznanie sposobów powitania się w różnych językach, w poszczególnych częściach świata

-słuchanie piosenki ze wskazywaniem

 

 

 

 

 

 

Poland – Polska

Great Britain – Wielka Brytania

France – Francja

Spain – Hiszpania

Australia – Australia

Germany – Niemcy

Japan – Japonia

Italy – Włochy

Israel – Izrael

Russia – Rosja

 

 

 

„Hello!”, „bonjour!”, „buenos dias!”
„Good day!”, „guten-tag!”, „konichiwa!”
„Ciao!”, „shalom!”, „do-brey dien!”

Hello to all the children of the world!

 

We live in different places

from all around the world
We speak in many different ways
Though some things may be different,

we’re children just the same
And we all like to sing and play

 

There are children in the deserts

and children in the towns
And children who live down by the sea
If we could meet each other to run & sing & play

then what good friends we all could be

 

 

„Dzień dobry” w różnych językach

………………………………………………………………..

Powitanie dla wszystkich dzieci na świecie!

 

Mieszkamy w różnych miejscach całego świata

Mówimy na wiele różnych sposobów

Chociaż niektóre rzeczy mogą wyglądać inaczej,

jesteśmy takimi samymi dziećmi

Wszyscy lubimy śpiewać i bawić się

 

Są dzieci na pustyniach i są dzieci w miastach

I dzieci, które mieszkają nad morzem

Gdybyśmy mogli się spotkać, by biegać,

śpiewać i bawić się

Wtedy jakimi dobrymi przyjaciółmi

wszyscy moglibyśmy być

 

 

Vegetables

 

– poznanie nazw wybranych warzyw

– rozwijanie motoryki i rytmiczności w zabawach ruchowych

 

 

 

 

Mushroom – grzyb

Corn – kukurydza

Potato – ziemniak

Lettuce – sałata

Bean – fasola

Pumpkin – dynia

Onion – cebula

Asparagus – szparagi

 

 

 

Vegetables, Yummy Yummy Yummy

Vegetables, Yummy Yummy Yummy

Mushrooms

Corn

Sweet Potatoes

Lettuce

Beans

Pumpkin

Green Onions

Asparagus

Vegetables, Yummy yummy yummy, Vegetables

Yummy yummy yummy, Vegetables

 

 

Warzywa, pyszne, pyszne, pyszne

Warzywa, pyszne, pyszne, pyszne

Grzyby

Kukurydza

Słodkie ziemniaki

Sałata

fasolki

Dynia

Zielone cebule

Szparagi

Warzywa, pyszne, pyszne, pyszne warzywa

pyszne, pyszne, pyszne, warzywa

 

 

Shapes

 

– utrwalenie nazw figur geometrycznych i kształtów

– Stosowanie słownictwa w piosenkach i zabawach ruchowych

 

 

 

Shapes – kształty

Rectangle – prostokąt

Star – gwiazda

Heart – serce

Diamond – romb

 

 

 

 

 

I’m a rectangle, rectangle,

I go really long square

I have four sides, i’m rectangle, rectangle

I’m a star, i’m a star in a sky, so so far

I have five pointy arms, i’m a star, i’m a star

I’m a heart, i’m a heart, i’m so curly and so smart

I’m a really lovely shape, i’m a heart, i’m a heart

I’m a diamond, diamond, diamond

you can see me on the ring

i’m so shiny and so pride, i’m a diamond, diamond.

We are shapes. You can see us everywhere.

 

 

 

Jestem prostokątem,

naprawdę długim czworokątem.

Mam cztery boki, jestem prostokątem.

Jestem gwiazdą na niebie, tak daleko

Mam pięć spiczastych ramion, jestem gwiazdą,

Jestem sercem, krętym kształtem i takim mądry

Mam naprawdę piękny kształt, jestem sercem

Jestem diamentem,

możesz mnie zobaczyć na pierścionku

Jestem taki lśniący i dumny, jestem diamentem

Jesteśmy kształtami. Możesz nas zobaczyć wszędzie.

 

 

 

Father’s Day

 

– zapoznanie z piosenką z okazji Dnia Taty

– wdrażanie do składania życzeń okolicznościowych

– rysowanie upominku dla taty

 

 

 

 

Happy Father’s Day!

Szczęśliwego Dnia Taty!

 

I love – kocham

Daddy – tatuś

Good – dobry

Blast – świetny

 

 

 

I love my daddy

yes sireee!

He is very good to me

He reads me stories and makes me laugh

That’s my dad

And he’s a blast

 

Oh Oh Oh Oh

Who wouldn’t know

Oh Oh Oh Oh

Who wouldn’t know

 

I love my daddy

and he loves me

and that’s the way it’s supposed to be

I love You Dad!

 

 

Kocham swojego tatę

tak hurra!

Jest dla mnie bardzo dobry

Czyta mi historie i rozśmiesza mnie

To mój tata

I jest świetny

 

Och, och, och

Kto by nie wiedział

Och, och, och

Kto by nie wiedział

 

kocham swojego tatę

i kocha mnie

i tak właśnie powinno być

Kocham Cię Tato!

 

 

J. ANGIELSKI, GR 5– LATKI CZERWIEC 2021 r.

tematyka słownictwo piosenki
 

Children on seven continents

 

-zapoznanie z nazwami kontynentów

– poznanie nazw wybranych narodowości

– utrwalanie słownictwa

podczas piosenki

 

 

 

 

North America – Ameryka Płn.

South America – Ameryka Płd.

 

Europejczyk – European

Eskimos – Eskimo

Japończyk – Japanese

Indianin – Indian

Australijczyk – Australian

 

 

 

Tell me the continents,

tell me if you can

North America, South America,

Africa, Europe and Asia

Don’t forget Australia,

don’t forget  Antarctica

Tell me the continents

tell me if you can

 

 

 

Powiedz mi kontynenty,

powiedz mi, jeśli potrafisz

Ameryka Północna, Ameryka Południowa,

Afryka, Europa i Azja

Nie zapomnij o Australii,

nie zapomnij o Antarktydzie

Powiedz mi, że kontynenty

powiedz mi, jeśli potrafisz

 

 

Vegetables

 

– poznanie nazw wybranych warzyw

– rozwijanie motoryki i rytmiczności w zabawach ruchowych

 

 

 

Carrot – marchewka

Onion – cebula

Broccoli – brokuł

Potato – ziemniak

Eggplant – bakłażan

Pepper – papryka

Cucumber – ogórek

Tomato – pomidor

 

 

Vegetables, Yummy yummy yummy

Vegetables, Yummy yummy yummy

Carrots

Onions

Broccoli

Potatoes

Eggplants

Green Peppers

Cucumbers

Tomatoes

Vegetables, Yummy yummy yummy,

Vegetables Yummy yummy yummy,

 

Warzywa, pyszne, pyszne, pyszne

Warzywa, pyszne, pyszne, pyszne

Marchewki

Cebule

brokuły

Ziemniaki

Bakłażany

Zielone papryki

Ogórki

Pomidory

Warzywa, pyszne, pyszne, pyszne warzywa

pyszne, pyszne, pyszne, warzywa

 

 

Shapes

 

– utrwalenie nazw figur geometrycznych i kształtów

– Stosowanie słownictwa w piosenkach i zabawach ruchowych

 

 

 

 

 

Shapes- figury

Square – kwadrat

Circle – koło

Triangle – trójkąt

Heart – serce

 

 

I’m a square, you can see me everywhere

I have four sides, I’m a square, I’m a square

I’m a circle, i’m a circle, i’m go round&round

I have only one side, i’m a circle round&round

I’m a triangle, triangle, i’m a pointy Little shape

I have Three sides, i’m triangle, triangle,

We are shapes. You can see us everywhere.

 

 

 

Jestem kwadratem, zobaczysz mnie wszędzie

Mam cztery boki, jestem kwadratem

Jestem kołem, jestem kołem, kręcę się w kółko

Mam tylko jedną stronę, jestem okrągłe

Jestem trójkątem małym spiczastym kształtem

Mam Trzy boki, jestem trójkątem, trójkątem,

Jesteśmy kształtami. Możesz nas zobaczyć wszędzie.

 

 

Father’s Day

 

 

– wdrażanie do składania życzeń okolicznościowych

– ilustrowanie ruchem piosenki z okazji Dnia Taty:Father’s Day Songs Boom Chicka Boom ‘

– rysowanie upominku dla taty

 

 

Happy Father’s Day!

Szczęśliwego Dnia Taty!

 

kiss – buziak

hug – uścisk

I love you – kocham Cię

wrap – pakować

make a gift – wykonać podarunek

 

 

 

I said, “Hey dad” chicka boom!

It’s Father’s Day chicka boom! I love you dad!

Hug a dad!

Kiss a dad!

Draw a card!

Make dad a gift!

Wrap dad’s gift!

 

 

powiedział(a)em ‘Hej Tato!’

to Dzień Taty! Kocham cię tato!

Przytul tatę.

Ucałuj tatę.

Narysuj laurkę.

Zrób podarunek dla taty.

Zapakuj podarunek dla taty.

 

J. ANGIELSKI, GR 4– LATKI CZERWIEC 2021 r.

tematyka słownictwo Piosenki/rymowanki
 

My feelings

 

–  poznanie słów określających samopoczucie i podstawowe uczucia

– stosowanie wyrażenia ‘how are you’ w zabawach i piosence

 

 

 

 

I’m

happy – szczęśliwy

sad – smutny

hungry – głodny

thirsty – spragniony

sleepy – śpiący

great – mam się świetnie

 

How are you?  I’m happy

How are you? I’m happy too

How are you?  I’m sad

How are you? I’m sad too

How are you?  I’m hungry

How are you? I’m hungry too

How are you?  I’m thirsty

How are you? I’m thirsty too

How are you?  I’m sleepy

How are you? I’m sleepy too

How are you?  I’m great

How are you? I’m great too

 

 

Jak się masz? Jestem szczęśliwy

Jak się masz? Też jestem szczęśliwy

Jak się masz? Jestem smutny

Jak się masz? Też jestem smutny

Jak się masz? Jestem głodny

Jak się masz? Też jestem głodny

Jak się masz? Jestem spragniony

Jak się masz? Też jestem spragniony

Jak się masz? Jestem śpiący

Jak się masz? Też jestem śpiący

Jak się masz? Czuję się świetnie

Jak się masz? Też czuję się świetnie

 

 

 

Vegetables

 

– poznanie nazw warzyw

– utrwalanie nazw kolorów i liczebników

– rozwijanie percepcji wzrokowej w zagadkach – puzzle

 

 

 

 

Tomato – pomidor

Carrot – marchewka

Potato – ziemniak

Pumpkin – dynia

Eggplant – bakłażan

Onion – cebula

 

 

 

 

What is it? I don’t know

What is it? Hey, let’s go!

What is it? Please show me

Are you ready? One, two, Tyree!

It’s a pumpkin.

It’s a tomato.

It’s an eggplant.

What is it? I don’t know

What is it? Hey, let’s go!

What is it? Please show me

Are you ready? One, two, Tyree!

It’s a broccoli.

It’s a mushroom.

It’s an onion.

 

 

Co to jest? Nie wiem

Co to jest? Hej, zgadujmy!

Co to jest? Proszę pokaż mi

Jesteś gotowy? Raz, dwa, trzy!

To jest dynia.

To pomidor.

To bakłażan.

Co to jest? Nie wiem

Co to jest? Hej, zgadujmy!

Co to jest? Proszę pokaż mi

Jesteś gotowy? Raz, dwa, trzy!

To brokuł.

To grzyb.

To cebula.

 

 

Shapes

 

– poznanie nazw figur podstawowych

– utrwalenie nazw liczebników i kolorów

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shapes- figury

Square – kwadrat

Circle – koło

Triangle – trójkąt

Heart – serce

 

 

 

 

Make a circle, with your hands.

I did it. Good job!

Make a heart, with your hands.

I did it. Good job!

Make a triangle, with your hands.

I did it. Good job!

Make a square, with your hands.

I did it. Good job!

 

 

 

Zrób kółko rękami.

Ja to zrobiłem. Dobra robota!

Zrób serce swoimi rękami.

Ja to zrobiłem. Dobra robota!

Stwórz trójkąt rękami.

Ja to zrobiłem. Dobra robota!

Zrób rękoma kwadrat.

Ja to zrobiłem. Dobra robota!

 

Father’s Day

 

 

– zapoznanie ze sposobem składania życzeń z okazji Dnia Taty

– śpiewanie piosenki z rytmizowaniem liter

– rysowanie upominku dla taty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Father’s Day

– szczęśliwego Dnia Taty

Daddy – tatuś

I have – mam

Special  – wyjątkowy

Friend – przyjaciel

 

 

I have a very special Friend.

And Daddy is his name-o.

D-A-D-D-Y,

And Daddy is his name-o.

clap-A-D-D-Y

clap-clap-D-D-Y

clap-clap-clap-D-Y

clap-clap-clap-clap-Y

clap-clap-clap-clap-clap

And Daddy is his name-O

Happy Father’s Day!

 

Mam bardzo wyjątkowego Przyjaciela

I nazywa się Tatuś!

– T-A-T-U-Ś

I nazywa się Tatuś!

Szczęśliwego Dnia Taty!

 

 

J. ANGIELSKI, GR 3– LATKI CZERWIEC 2021 r.

tematyka słownictwo Piosenki/rymowanki
 

My feelings

 

–  poznanie słów określających samopoczucie i podstawowe uczucia

– utrwalenie wyrażenia ‘how are you, today?

– utrwalenie słownictwa w zabawie i piosence

– utrwalenie kolorów

 

 

 

 

How are you – Jak się masz

I’m happy – jestem szczęśliwy

I’m sad – jestem smutny

I’m hungry – jestem głodny

 

 

 

 

Hello, hello, how are you today?

I’m happy, happy, happy.

Hello, hello, how are you today?

I’m sad, sad, sad.

Hello, hello, how are you today?

I am hungry, I’m hungry today!

 

 

 

 

Cześć, cześć, jak się dzisiaj masz?

Jestem szczęśliwy, szczęśliwy, szczęśliwy.

Cześć, cześć, jak się dzisiaj masz?

Jestem smutny, smutny, smutny.

Cześć, cześć, jak się dzisiaj masz?

Jestem głodny, jestem głodny dzisiaj!

 

 

Vegetables

 

– poznanie nazw warzyw

– utrwalanie nazw kolorów i liczebników

– rozwijanie percepcji wzrokowej w zagadkach – puzzle

 

 

 

 

 

 

Pumpkin – dynia

Potato – ziemniak

Eggplant – bakłażan

Corn – kukurydza

Tomato – pomidor

 

 

 

 

A pumpkin, pumpkin. What color is it?

It’s orange, orange, orange.

It’s orange! Delicious!

A potato, potato. What color is it?

It’s brown, brown, brown.

It’s brown! Delicious!

Eggplant, an eggplant! What color is it?

It’s purple, purple, purple.

It’s purple! Delicious!

Corn, corn. What color is it?

It’s yellow, yellow, yellow.

It’s yellow! Delicious!

 

 

Dynia, dynia. Jakiego jest koloru?

Jest pomarańczowa, pomarańczowa.

Jest pomarańczowa! Pyszna!

Ziemniak, ziemniak. Jakiego jest koloru?

Jest brązowy, brązowy.

Jest brązowy! Pyszny!

Bakłażan, bakłażan! Jakiego jest koloru?

Jest fioletowy, fioletowy, fioletowy.

Jest fioletowy! Pyszny!

Kukurydza. Jakiego jest koloru?

Jest żółta, żółta, żółta.

Jest żółta! Pyszna!

 

 

Shapes

 

– poznanie nazw figur podstawowych

– utrwalenie nazw liczebników i kolorów

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach

 

 

 

Shapes- figury

Square – kwadrat

Circle – koło

Triangle – trójkąt

Heart – serce

 

 

Make a circle, with your hands.

I did it. Good job!

Make a heart, with your hands.

I did it. Good job!

Make a triangle, with your hands.

I did it. Good job!

Make a square, with your hands.

I did it. Good job!

 

 

Zrób kółko rękami.

Ja to zrobiłem. Dobra robota!

Zrób serce swoimi rękami.

Ja to zrobiłem. Dobra robota!

Stwórz trójkąt rękami.

Ja to zrobiłem. Dobra robota!

Zrób rękoma kwadrat.

Ja to zrobiłem. Dobra robota!

 

Father’s Day

 

– zapoznanie z piosenką z okazji Dnia Taty

– wdrażanie do składania życzeń okolicznościowych

 

 

 

 

 

 

kiss – buziak

hug – uścisk

I love you – kocham Cię

Thank you – dziękuję Ci

Happy Father’s Day

– szczęśliwego Dnia Taty

 

 

 

 

I love my daddy (3x) Yes I do.

Here’s a kiss and hugs for you.

Thank you daddy for all you do.

Happy Father’s Day (3x)

I love you.

 

 

 

Kocham mojego tatusia. Tak kocham.

Oto buziak i uściski dla ciebie.

Dziękuje tatusiu za wszystko co robisz.

Szczęśliwego Dnia Taty.

Kocham cię.