Dostępność:  
Kontrast
Zwiększ czcionkę  A+
Zmniejsz czcionkę  A-

Dzień w przedszkolu

Ramowy rozkład dnia

(dzieci młodsze)

07:00 – 08:20 – schodzenie się dzieci- zabawy inspirowane przez dzieci, z niewielkim udziałem nauczyciela- zabawa ruchowa
08:20 – 08:30 – czynności porządkowe w sali- doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience- przygotowanie do śniadania
08:30 – 09:00 – śniadanie- profilaktyka stomatologiczna
09:00 – 09:15 – zajęcia edukacyjne organizowane i bezpośrednio kierowane przez nauczycielkę (prowadzone z całą grupą)
09:15 – 09:45 – zabawy swobodne dzieci i zabawy inspirowane przez nauczycielkę                w kącikach zainteresowań
09:45 – 10:00 – czynności porządkowe w sali- czynności samoobsługowe w łazience – przygotowanie do drugiego śniadania
10:00 – 10:20 – drugie śniadanie
10:20 – 10:45 – czynności samoobsługowe w łazience- przygotowanie do wyjścia do ogrodu
10:45 – 11:45 – pobyt na świeżym powietrzu- obserwacje przyrodnicze- gry i zabawy organizowane i inspirowane przez dzieci- zabawa ruchowa- spacer w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym
11:45 – 12:00 – czynności organizacyjne i samoobsługowe- przygotowania do obiadu
12:00 – 12:30 – obiad- profilaktyka stomatologiczna
12:30 – 12:45 – przygotowania do odpoczynku
12:45 – 14:15 – odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej
14:15 – 14:45 – ubieranie się dzieci- przygotowanie do podwieczorku- zabawa ruchowa
14:45 – 15:00 – podwieczorek
15:00 – 17:00 – zajęcia wyrównawcze- praca indywidualna z dziećmi- zabawy swobodne dzieci- pobyt na świeżym powietrzu

 

 

Ramowy rozkład dnia

(dzieci starsze)

07:00 – 08:00 – schodzenie się dzieci- zabawy inspirowane przez dzieci, z niewielkim udziałem nauczyciela
08:00 – 08:20 – zabawy integracyjne- ćwiczenia ogólnorozwojowe- rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci- ćwiczenia poranne
08:20 – 08:30 – czynności porządkowe w Sali- doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience – przygotowania do śniadania
08:30 – 09:00 – śniadanie- profilaktyka stomatologiczna
09:00 – 10:00 – zajęcia edukacyjne organizowane i bezpośrednio kierowane przez nauczycielkę, prowadzone z całą grupą
10:00 – 10:10 – drugie śniadanie
10:10 – 10:40 – zabawy swobodne dzieci oraz zabawy inspirowane przez nauczycielkę                      w kącikach zainteresowań
10:40 – 11:50 – pobyt na świeżym powietrzu- obserwacje przyrodnicze,- spacery- gry i zabawy ruchowe
11:50 – 12:00 – czynności organizacyjne i samoobsługowe- przygotowanie do obiadu
12:00 – 12:30 – obiad- profilaktyka stomatologiczna
12:30 – 13:00 – ćwiczenia relaksacyjne- utrwalenie poznanych wierszy i piosenek
13:00 – 14:35 – zabawy dydaktyczne- słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej- zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie- zabawy ruchowe
14:35 – 14:45 – przygotowanie do podwieczorku
14:45 – 15:00 – podwieczorek
15:00 – 17:00 – zajęcia wyrównawcze- praca indywidualna- zabawy swobodne- pobyt na świeżym powietrzu