Dostępność:  
Kontrast
Zwiększ czcionkę  A+
Zmniejsz czcionkę  A-

Historia

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w styczniu 1986 roku. Dyrektorem była wtedy pani Elżbieta Gręziak. Utworzono w nim sześć oddziałów przedszkolnych. W roku 2006 utworzono dodatkowo dwie grupy przedszkolaków, w roku 2017 kolejne dwie grupy. Obecnie przedszkole jest jedenastooddziałowe. W budynku przedszkola mieści się siedem oddziałów, a w filii przedszkola (w budynku Szkoły Podstawowej nr 336, a byłego budynku Gimnazjum nr 94)) cztery oddziały. Dyrektorem jest pani Karolina Sąntolak

Dnia 1 grudnia 2015 r. odbyła się w naszym przedszkolu Uroczystość Nadania Imienia. Patronką przedszkola została Barbara Lewandowska – poetka pisząca wiersze, bajki i piosenki dla dzieci, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Honorowym gościem spotkania była Pani Barbara Lewandowska. Ponadto w uroczystości brała udział Pani Teresa Jurczyńska – Owczarek – przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Pan Robert Kempa – Burmistrz Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Pan Wojciech Matyjasiak – zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Pani Mirosława Żurawska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, Pani Magdalena Kuwałek – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ursynów, Pan Ryszard Dorf – sekretarz Światowego Związku Żołnierzy AK, Pan Maciej Jarosiński – skarbnik Światowego Związku Żołnierzy AK, Pan Stanisław Prokopczyk – artysta malarz, Honorowy Dziadek Przedszkola nr 395, Pani Hanna Grodzka – grafik, ilustrator książek dla dzieci, Pani Elżbieta Gręziak – dyrektor Przedszkola nr 395 w latach 1985 – 2008 oraz dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych Dzielnicy Ursynów, artyści – poeci, graficy, ilustratorzy książek, dziennikarze, redaktorzy wydawnictw i przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola.

W uroczystości brały udział poczty sztandarowe oddziału „Barry”, w którym Pani Barbara

Lewandowska walczyła podczas Powstania Warszawskiego pod pseudonimem Wirta i batalionu „Chrobry I”. Goście spotkania wysłuchali biografię Barbary Lewandowskiej oraz historię nadania imienia przedszkolu. Pani Teresa Jurczyńska – Owczarek odczytała Uchwałę NR XIII/257/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania imienia Barbary Lewandowskiej Przedszkolu nr 395 w Warszawie. Patronka przedszkola odsłoniła tablicę Przedszkola.

Przedszkolaki zaprezentowały postaci z utworów Barbary Lewandowskiej, które z okazji nadania przedszkolu imienia stały się nazwami grup. Od teraz grupa I to Misie Bajbajki, grupa II to Misie Wiedźwiadki, grupa III to Misie Widzimiśki, grupa IV to Misie Pocopotki, grupa V to Misie Optymisie, grupa VI to Pucułki, grupa VII to Smoki Zgaduloki, grupa VIII to Myszki Lubinorki, grupa IX to Kotki Błyskotki i grupa X to Zajączki Szarusie.   Z okazji uroczystości została także wydana okolicznościowa książka pt. „Prosto z bajek” współfinansowana przez Urząd Dzielnicy Ursynów i Radę Rodziców Przedszkola.

Program artystyczny zaprezentowały dzieci naszego Przedszkola. Gościnnie z utworami Pani Barbary wystąpiły absolwentki przedszkola, przedstawicielka Rady Rodziców, i Radna Dzielnicy Ursynów Katarzyna Polak i wolontariusz przedszkola. Podczas spotkania goście mieli także okazję obejrzeć wystawę zdjęć Pani Barbary z uroczystości naszego przedszkola, wystawę ilustracji dzieci do utworów Pani Basi i prezentację multimedialną pt. „Z życia przedszkola”. W holu przedszkola zorganizowana była także biblioteczka książek autorstwa Pani Barbary Lewandowskiej.

Po południu Pani Basia spotkała się z dziećmi z całego przedszkola, które odśpiewały Jej „Sto lat” i piosenki z repertuaru dziecięcego. Przedszkolaki rozmawiały z naszą Patronką o uroczystości nadania imienia, a stworzonych przez nią bajkowych postaciach i o wydarzeniach, które miały miejsce ostatnio w przedszkolu.

Przez wiele lat funkcjonowania, przedszkole wypracowało swoje tradycje. Jest ono otwarte na środowisko rodzinne i lokalne. Chętnie gości rodziny swoich wychowanków i pracowników sąsiadujących instytucji. Uczy, by dzieci ceniły wartości rodzinne, kulturalne i patriotyczne. Cieszymy się, że nasi absolwenci miło wspominają czas spędzony w przedszkolu.

p1190602 p1190615 p1190626 p1190630 p1190631 p1190634 p1190641 p1190646 p1190650 p1190651 p1190654 p1190669 p1190672 p1190677 p1190681 p1190688 p1190691 p1190712 p1190713 p1190748 p1190752 p1190754 p1200838 p1200842 p1200844 p1200848 p1200857 p1200859 p1200865 p1200869 p1200880 p1200885 p1200888 p1200895 p1200896 p1200902 p1200904 p1200907 p1200912 p1200915 p1200920 p1200924 p1200925 p1200927 p1200931 p1200953 p1200957 p1200964 p1200986 p1200988

 

 

 

 

Dodaj komentarz