Dostępność:  
Kontrast
Zwiększ czcionkę  A+
Zmniejsz czcionkę  A-

Kadra

W przedszkolu zatrudnionych jest 62 osób.

  • 30 nauczycieli (w tym dyrektor i wicedyrektor)
  • 28 pracowników obsługi i administracji
  • 4 specjalistów (2 logopedów, 1 psycholog, 1 nauczyciel wspomagający)

W roku szkolnym 2020/2021 zatrudnionych jest:

  • 1 nauczycieli stażystów,
  • 17 nauczycieli kontraktowych,
  • 12 nauczycieli mianowanych,
  • 4 nauczycieli dyplomowanych.

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie. Wielu z nich podnosi swoje kwalifikacje kształcąc się na studiach podyplomowych. Ponadto nauczyciele doskonalą swoje umiejętności stale uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych.