Dostępność:  
Kontrast
Zwiększ czcionkę  A+
Zmniejsz czcionkę  A-

Programy

Zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok 2019/2020

 

Podstawa prawna: art. 69 ust. 6 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290), w związku z art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1560).

 

Programy dopuszczone do realizacji przez Dyrektora przedszkola 30.08.2019 r.:

 

Numer Tytuł Autorzy Wydawnictwo Grupa
P395 – 1/2019/2020 „Wokół przedszkola” Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława

Żaba – Żabińska

MAC Edukacja I, II, III, V, VI, VII
P395 – 2/2019/2020 „Kocham Przedszkole” Mirosława Pleskot,

Agnieszka Staszewska – Mieszek

WSiP IV, VIII, X
P395 – 3/2019/2020 „Zbieram, poszukuję, badam” Dorota Dziamska, Marzena Buchnat Nowa Era IX, XI