Bros Spray Na Odzież – Odstrasza I Zabija Kleszcze 120/90Ml

Bros Spray Na Odzież – Odstrasza I Zabija Kleszcze 120/90Ml

11,76 

SKU: d4eb7fea52b3 Kategoria:

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : Bros Spray na odzież 90 mlAerozol o podwójnym działaniu, nie tylko odstrasza, ale również zabija kleszcze. Do stosowania na odzież i obuwie, działa od razu po zastosowaniu. Zapewnia długotrwałą skuteczność – efekt ochronny utrzymuje się na ubraniu nawet do 20 dni.odstrasza i zabija kleszczedo 20 dni ochronybez freonuSposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Równomiernie spryskać odzież i obuwie z odległości 15 cm. Nie niszczy wełny, bawełny i nylonu. W niewidocznym miejscu sprawdzić czy nie uszkadza innych tkanin syntetycznych lub tworzyw sztucznych.Przechowywać w temperaturze otoczeniaŚrodki ostrożności: Niebezpieczeństwo. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. H140 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie stosować na skórę. Nie wdychać par. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane. Puste opakowania i pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.Substancje czynne: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 20% (20 g/100 g), deltametryna 0,025% (0,025 g/100 g), citriodiol 0,01% (0,01 g/100 g), geraniol 0,01% (0,01 g/100 g).Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5708/14.Opakowanie – Nadające się do recyklingu90 mlAerozolPodmiot odpowiedzialny i producent:BROS Sp. z o.o. sp. k.ul. Karpia 2461-619 Poznańtel.: (61) 826 25 12e-mail: biuro@bros.plwww.bros.pl

najgorsze chwasty w ogrodzie, plama z borowki, ambrozja 5, jak suszyć oregano, akebia zimą, grosso, czyściec (roślina), choinki bydgoszcz, perowskia i trawy, floksy wieloletnie ,

yyyyy