Bros Spray Na Pająki 405/250Ml

Bros Spray Na Pająki 405/250Ml

11,06 

SKU: 2d8048dfc3e5 Kategoria:

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : Bros Spray na pająki 250 mlMikrokapsułkowany aerozol do zwalczania pająków w domach, pomieszczeniach gospodarczych itp. Zwalcza pająki i zabezpiecza opryskane powierzchnie przed tworzeniem się nowych pajęczyn. Utworzona bariera zaczyna działać po 4 h na powierzchniach gładkich i po 8 h na powierzchniach porowatych. Na obu powierzchniach bariera pozostaje skuteczna do 3 miesięcy od zastosowania. Nowoczesna postać produktu – mikrokapsułki. W momencie kontaktu pająka z opryskaną powierzchnią mikrokapsułki przyczepiają się do jego ciała i stopniowo uwalniają substancję czynną.działa do 3 miesięcytworzy barierę ochronnątechnologia mikrokapsułekbez freonuSposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć oraz sprawdzić w niewidocznym miejscu czy produkt nie pozostawia plam i nie uszkadza zabezpieczonej powierzchni. Z odległości 20-30 cm równomiernie opryskiwać (do zwilżenia) miejsca występowania pająków (ok. 50 ml/m2) tj. przez ok. 20 s. Powierzchnie porowate opryskiwać obficie oż do ich silnego zwilżenia (ok. 75 ml/m2) tj. przez ok. 30 s.Uwaga! Mycie opryskanych powierzchni skraca czas działania preparatu.Przechowywać w temperaturze otoczeniaŚrodki ostrożności:UwagaH410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.Przechowywać z dala od żywności.Puste opakowania i pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.Substancja czynna: cyfenotryna 0,1% (0,1 g / 100 g).Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4906/12Opakowanie – Nadające się do recyklingu250 mlAerozolPodmiot odpowiedzialny:BROS Sp.j.ul. Sokoła 7/660-644 Poznańtel.: (61) 826 25 12e-mail: biuro@bros.plwww.bros.pl

hosta francee, żywopłot, trawy rozplenice, obrazki kwiatów, mythic 10 sc, strong annabelle, score 250 ec dawkowanie, pomidory wiszące w butelkach, melon roślina, wiciokrzew pomorski odmiany, esencja whisky, jak sadzić kwiaty w doniczkach, len roslina, trzmielina niższa klasyfikacja, żywotnik zachodni odmiany, daktylowiec kanaryjski cena, aster chiński książęcy hosta francee, żywopłot, trawy rozplenice, obrazki kwiatów, mythic 10 sc, strong annabelle, score 250 ec dawkowanie, pomidory wiszące w butelkach, melon roślina, wiciokrzew pomorski odmiany, esencja whisky, jak sadzić kwiaty w doniczkach, len roslina, trzmielina niższa klasyfikacja, żywotnik zachodni odmiany, daktylowiec kanaryjski cena, aster chiński książęcy hosta francee, żywopłot, trawy rozplenice, obrazki kwiatów, mythic 10 sc, strong annabelle, score 250 ec dawkowanie, pomidory wiszące w butelkach, melon roślina, wiciokrzew pomorski odmiany, esencja whisky, jak sadzić kwiaty w doniczkach, len roslina, trzmielina niższa klasyfikacja, żywotnik zachodni odmiany, daktylowiec kanaryjski cena, aster chiński książęcy hosta francee, żywopłot, trawy rozplenice, obrazki kwiatów, mythic 10 sc, strong annabelle, score 250 ec dawkowanie, pomidory wiszące w butelkach, melon roślina, wiciokrzew pomorski odmiany, esencja whisky, jak sadzić kwiaty w doniczkach, len roslina, trzmielina niższa klasyfikacja, żywotnik zachodni odmiany, daktylowiec kanaryjski cena, aster chiński książęcy

yyyyy