Bros Trutka Na Mrówki Mrówkofon

Bros Trutka Na Mrówki Mrówkofon

6,65 

SKU: 8763e01dbef3 Kategoria:

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : Bros Mrówkofon na mrówki 80 gGranulat do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie, na tarasach, balkonach, ścieżkach, podjazdach, w altanach itd.60 g + 33% gratiszwalcza do 8 gniazddługotrwałe działanieSposób użycia: Wsypać ok. 10 g na gniazdo bądź ścieżki wędrówek owadów, skąd zostanie wniesiony do gniazda. W pomieszczeniach wysypać preparat na tekturce, aby nie pobrudzić powierzchni. Mrówki giną po ok. 24 h od wysypania. W razie potrzeby powtórzyć zabieg. W przypadku zbrylenia mocno wstrząsnąć – preparat nie traci własności użytkowych. Jeśli produkt zostanie usunięty z miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz zabieg należy powtórzyć.Przechowywać w temperaturze otoczeniaŚrodki ostrożności: UwagaH410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Wyłożony preparat zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych. Nie wprowadzać do kanalizacji, cieków i zbiorników wodnych.Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.Substancja czynna: permetryna 0,5% (0,5 g/100 g), geraniol 0,001% (0,001 g/100 g).Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7299/18.80 gOpakowanie plastikowePodmiot odpowiedzialny i producent:BROS Sp. z o.o. sp. k.ul. Karpia 2461-619 Poznańtel.: (61) 826 25 12e-mail: biuro@bros.plwww.bros.pl

gaśnica bros, stomp aqua 455 cs cena, nawożenie pietruszki, choroby czereśni forum, gardena wózek na wąż, karczowanie drzew i krzewów cennik, koźlarz sosnowy, bylica piołun uprawa, perska, agro tkanina, donica plastikowa imitacja betonu gaśnica bros, stomp aqua 455 cs cena, nawożenie pietruszki, choroby czereśni forum, gardena wózek na wąż, karczowanie drzew i krzewów cennik, koźlarz sosnowy, bylica piołun uprawa, perska, agro tkanina, donica plastikowa imitacja betonu gaśnica bros, stomp aqua 455 cs cena, nawożenie pietruszki, choroby czereśni forum, gardena wózek na wąż, karczowanie drzew i krzewów cennik, koźlarz sosnowy, bylica piołun uprawa, perska, agro tkanina, donica plastikowa imitacja betonu ,

yyyyy