PASTUCH PRZEWÓD KABEL WYSOKIEGO NAPIĘCIA 50 MB FIS